İstanbul Vergi Merkezi

Vergiler, gerek ekonomi ve ticaret içindeki yeri, gerekse hemen her insanı ilgilendirmesi sebebiyle geniş, önemli ve değişken bir alandır. Bu değişkenlerin bulunulan yer ve kültürlere göre dünya üzerinde farklılıklar göstermesi sebebiyle insanoğlunun vergi alanında ortak zeminde hareket etme imkânı her zaman mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte sürdürülmeye çalışılan uluslararası alanda ortak kurallar belirleme çabaları aynı zamanda ülkelerin de vergi sistemlerini olumlu etkilemekte ve vergi kültürünün gelişmesine vesile olmaktadır. Vergi kültürünün gelişmesi de uygarlığın gelişmesini ve sürdürülmesini sağlamaktadır. Bu ortak kuralların temelinde hukuk bulunmaktadır.

Vergiler, gerek ekonomi ve ticaret içindeki yeri, gerekse hemen her insanı ilgilendirmesi sebebiyle geniş, önemli ve değişken bir alandır. Bu değişkenlerin bulunulan yer ve kültürlere göre dünya üzerinde farklılıklar göstermesi sebebiyle insanoğlunun vergi alanında ortak zeminde hareket etme imkânı her zaman mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte sürdürülmeye çalışılan uluslararası alanda ortak kurallar belirleme çabaları aynı zamanda ülkelerin de vergi sistemlerini olumlu etkilemekte ve vergi kültürünün gelişmesine vesile olmaktadır. Vergi kültürünün gelişmesi de uygarlığın gelişmesini ve sürdürülmesini sağlamaktadır. Bu ortak kuralların temelinde hukuk bulunmaktadır.

Demokratik bir sistemde vergi ve hukuk ilişkisinin sağlanması hem kişiler hem de idare bakımından olumlu sonuçlara yol açtığından yüzyıllardır uğruna büyük mücadeleler verilen vergi prensiplerinin ülke ekonomisine, vergi ve hukuk kültürüne katkılarının her kesim tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte adil bir vergi sistemi oluşturmak kolay değildir. Verginin bütün taraflarının hukukun üstünlüğü çerçevesinde iyiniyetli olarak hareket etmeleri gerekmektedir. Bu amaca ulaşmak için ise vergi taraflarının birbirlerini dinlemeleri, anlamaları, problemlere çözümler üretmeleri gerekmektedir. Bu çözümlerin hakkaniyete ve hukuka uygun olması, anayasal prensiplere ve uluslararası prensiplere aykırı olmaması gerekmektedir.

Bütün bu açıklanan hususların sağlanabilmesi, oluşturulması gereken sistem konusunda fikirler verilmesi, vergi ile ilgili hareket ve davranışların geliştirilmesi, vergi ve hukuk ilişkisinin sağlanması, uluslararası vergi prensipleri konusunda verginin taraflarının bilgilendirilmesi ve kendilerine yol gösterilmesi konusunda öncü fikir topluluklarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu vesile ile 31.5.2016 tarihinde İSTANBUL VERGİ MERKEZİ kurulmuştur. İstanbul Vergi Merkezi, üyelerinin yanında çok sayıda farklı alanlardan uzmanların yer aldığı çalışma gruplarından oluşmaktadır.

Prof. Dr. Hakan Üzeltürk

İstanbul Vergi Merkezi Başkanı

Tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.